Beskärning

Ett sätt att vårda sina träd är att beskära dem. Det finns flera olika typer av beskärningar. Några exempel kan nämnas:

Vitaliseringsbeskärning
Ta bort döda grenar och grenar med dålig grenvinkel eller grenar som skaver mot varandra. Även att glesa ut kronan så mer ljus och luft kommer åt i kronan. 

Kronreducering
Man beskär kronan så den blir mindre kanske både på höjden och i omfånget.

Hamling
Ett sätt att få mer foder åt djuren förr i tiden. Man började beskära träden när de var unga och sedan gjorde man det var 2:e till 5:e år. I dag görs det för man uppskattar det karakteristiska utseendet som träden får. Det är viktigt att man även nu för tiden börjar hamlingen på unga träd så man inte kapar för grova grenar.

Pris
Vi brukar komma och titta på träden och ge ett fast pris som ni kan ta ställning till. Detta gör vi kostnadsfritt.