Övriga tjänster

Trädkontroll
Träden inspekteras från rot, stam och krona. Svagheter och skador noteras. Vid behov göras en undersökning av veden för att få svar på om där finns röta. Utifrån inspektionen lämnas råd om åtgärd för trädet.

Flisning av ris
Vill ni bli av med ris och klenare stamdelar flisar vi det eller transporterar bort det med lastbil. Har ni önskemål om att få behålla flisen till rabatter och gångar går det givetvis bra.

Ris och vedtransport eller vedkapning
I samband med fällning och beskärning kan vi antingen kapa veden eller transportera bort den.