Övriga tjänster

Trädkontroll
Träden inspekteras från rot, stam och krona. Svagheter och skador noteras. Vid behov göras en undersökning av veden för att få svar på om där finns röta. Utifrån inspektionen lämnas råd om åtgärd för trädet.

Ris och vedtransport eller vedkapning
I samband med fällning och beskärning kan vi antingen kapa veden eller transportera bort den.