Björk sektionsfälls

Stubbfräsning på Gotland

Ek plockas ner

Mycket grov ek upparbetas

Stor gran fälls

Stubbfräsning av stor ekstubbe

Bilder från kurs i motorsågskörkort

Enorm ask tas ner