Bilder och filmer

Nedtagning av tallar vid Öresjövägen

Två ekar - en fälls och den andre plockas ner

Ek plockas ner

Mycket grov ek upparbetas

Död alm plockas ner vid Sätila kyrka

Björk plockas ner

Bilder från kurs i motorsågskörkort

Fällning av gran med stort baklut (C-kort)