Trädfällning

Träden växer och blir stora. Då kan bli behov av att ta bort dem. Det kan vara för att de skugga för mycket eller för att de känns hotfullt att ha ett stort träd nära huset. Träden kan också utgöra en säkerhetsrisk om de blivit försvagade av skador eller röta.

Att fälla träd själv utan kunskap är förenat med stora risker. Bara de som har rätt kompetens ska fälla träd.

Vid fällningen använder vi olika hjälpmedel som linor, kilar, vinschar mm för att säkerställa att trädet faller dit man vill.

I vissa fall går de inte att fälla hela trädet från marken. Då måste man klättra upp i det och sektionsfälla det. Vilket innebär att man sågar ner bit för bit av trädet. 

Virket och riset kan vi ta tillvara om inte ni själva vill ha det.

Vi har självfallet ansvarsförsäkring om olyckan skulle vara framme.

Pris
Vi brukar komma och titta på träden och ge ett fast pris som ni kan ta ställning till. Detta gör vi kostnadsfritt.